A A A
SmodBIP

Zatrudnienia i Konkursy

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
ul. Portowa 22, 78 – 100 Kołobrzeg

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
w zakresie:

1. opieki zdrowotnej nad pacjentami oddziału na pobycie stacjonarnym,
2. opieki zdrowotnej nad pacjentami korzystającym z usług sanatoryjnych w warunkach ambulatoryjnych,
3. pełnienia dyżurów lekarskich pod telefonem,
4. nadzoru balneologicznego nad funkcjonowaniem i pracą Działu Usprawniania Leczniczego,
5. organizacji i nadzoru nad pracą Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego – pełnia funkcji Lekarza kierującego oddziałem,
6. badania i ordynacji programu leczniczego dla Pacjentów niestacjonarnych spoza Narodowego Funduszu Zdrowia,
7. konsultacji specjalistycznych.


Kołobrzeg, dnia 04 lutego 2022 rok.


ZAŁĄCZNIKI:
OGŁOSZENIE
FORMULARZ OFERTOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 1
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 2
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 3
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 4
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 5
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 6
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 7
WZÓR UMOWA NAJMU GABINETU
Oferty na poszczególne zadania należy składać do dnia 11 lutego 2022 roku do godz. 10:00 zgodnie z procedurą określoną w treści ogłoszenia.Opublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 04.02.2022
Podpisał: Franciszek Bonkowski
Dokument z dnia: 08.06.2020
Dokument oglądany razy: 4 219